INTIGRITETSPOLICY

Intigritetspolicy

Inom Nordins behandlar vi Personuppgifter för användare och kunder. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Nordins är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt oss längst upp på sidan.

Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Nordins använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla och bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av tjänsterna och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Ändringar i dessa nu ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Nordins webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Nordins får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

ANVÄNDNING AV NORDINS WEBBPLATS OCH VID BOKNING AV VÅRA TJÄNSTER

Genom att använda Nordins webbplats accepterar du att Nordins aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Nordins och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via vår webbplats. För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Nordins lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor.

Bloggar, forum, och annan social media

Våra webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt ”Social Mediaapplikationer”). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social mediaapplikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför, tar vi inget ansvar för någon annan användares användning, missbruk, felaktigt tillskansande av personuppgifter eller annan information som du bidragit med i någon Social media-applikation.

Nordins kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, uppdatering av dina uppgifter t.ex. via andra tekniska tjänster för webbplatsen. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Nordins. Nordins behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Nordins. Exempel på tjänsteleverantörer från tredje part som arbetar på våra vägnar:
Google Analytics, för analytiska syften av hur vår hemsida används.

Genom denna Integritetspolicy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera dig i marknadsföringssyfte. Du samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserad. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Nordins få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas genom att du antingen skickar e-post till info@flommensgolfkrog.se eller genom personligt besök hos oss.

ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Nordins använder Personuppgifter för att:

1. Hantera och bearbeta dina bokningar och beställningar

2. Kontakta dig via t.ex. SMS eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning/beställning före, under och efter din vistelse,

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Nordins inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsförings ändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta Nordins på följande adress: info@flommensgolfkrog.se

Observera dock att även om samtycke återkallas kan Nordins med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter.

UTSKICK AV INFORMATION

När du gjort en bokning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress/Mobilnummer som du lämnat i samband med bokning.

Efter vistelsen skickas det ut en enkätundersökning där vi ber dig svara på frågor om din vistelse för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Vi skickar också ut ett mail där vi tackar för besöket.

LAGRINGSTIDER

Nordins gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Nordins raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av andra organisationer. Denna sekretesspolicy gäller endast vår webbplats, så vi uppmuntrar dig att läsa sekretessutlåtandena på andra webbplatser du besöker.

Denna policy är antagen 2022-04-06